فرم سفارش مایع کرایوژنیک

در این فرم شما می توانید در خواست مایع کرایوژنیک خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و ظرف مدت 12 ساعت از این شرکت پیش فاکتور دریافت نمایید. قیمت اکسیژن مایع، قیمت نیتروژن مایع، قیمت آرگون مایع و همچنین قیمت CO2 مایع در این سایت به صورت آنلاین اعلام می گردد.

  • نوع سیال مورد استفاده در مرکز را مشخص نمایید.
  • بهترین زمان برای شارژ مخزن را انتخاب نمایید.
  • بر اساس تن
  • بر اساس کیلوگرم
  • فواصل زمانی جهت تحویل مایع کرایوژنیک
  • نام مرکز خریدار را به دقت وارد نمایید
  • نام و نام خانوادگی فرد مرتبط جهت هماهنگی سفارشات
  • شماره تلفن همراه جهت هماهنگی های بعدی