بومی سازی دانش تولید مخازن کرایوژنیک

بومی سازی دانش تولید مخازن کرایوژنیک توسط شرکت پیشران زمهریر آسمان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید