بیمارستان پیامبر اعظم (ص)

بیمارستان پیامبر اعظم (ص) ، نام جدید بیمارستان آیت ا…کاشانی کرمان است که از مهرماه ١٣٩٣ در ساختمان جدید بطور رسمی افتتاح شده است.

در حال حاضر بیمارستان دارای ٢۴۵ تخت فعال می باشد و ١۵ بخش می باشد که طی برنامه ریزی انجام شده در سال ١٣٩۴، ۶٠ تخت های دیگر تحت عنوان بخش ویژه مادران بارداری پرخطر (١٣ تخت)، ICU (۴ تخت)، داخلی٢ (٢٨تخت) Post CCU (١۵ تخت) پس از جذب و آموزش نیروهای جدید راه اندازی شد.

این مرکز در نخستین جشنواره حاکمیت بالینی کشوری سال ١٣٩٠ موفق به اخذ رتبه برتر و همچنین دریافت لوح دوستدار نظام هموویژیولانس شده است.

نام مجموعهبیمارستان پیامبر اعظم(ص)
محل نصبکرمان-کرمان
سال نصب1399
نوع مخزنمخزن اکسیژن مایع
ظرفیت مخزنZ20P11
توضیحاتمیانگین 245 تخت فعال

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید