بیمارستان شهدای یافت آباد

این مرکز با ۱۱۹ تخت فعال و ۲۰۰ تخت مصوب داری بخش های بالینی ذیل می باشد:

داخلی و جراحی مردان و زنان، سوختگی حاد، عفونی، ایزوله تنفسی، زایشگاه ، قلب ، CCU، Post CCU، ICU، ICUسوختگی و همودیالیز.

.

نام مجموعهبیمارستان شهدای یافت آباد
محل نصبتهران-تهران
سال نصب1399
نوع مخزنمخزن اکسیژن مایع
ظرفیت مخزنZ10P11
توضیحاتمیانگین 200 تخت فعال

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید