حضور شرکه پیشران زمهریر قاعده المعرفه فی معرض السلیمانیه التجاری الدولی الرابع عشر بالعراق ، وحضور الرئیس التنفیذی المحترم للمجموعه السید بورحسینی فی کشک زمر أسیمان بیشران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید