مخزن کرایوژنیک 50 تن اکسیژن مایع در بیمارستان حضرت رسول تهران، توسط شرکت پیشران زمهریر آسمان نصب گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید